Les entrades pels vuitens de la Copa, a la venda

 

[[BOTOVERMELL::TICKETS++Barça - Córdoba::https://entrades.fcbarcelona.cat/Ticketing/gestionURL?bean=estadoCompra&accion=iniciarCompra&aforo=&idCompeticion=004&jornada=12&lang=ca::HOR::::TRACKING::::::]]