• Copa Catalunya 2016 1st round - 1st Leg

  CET

  MAL MAL

  vs

  Barça B Barça B

 • Friendly Barça B Friendly

  CET

  Barça B Barça B

  vs

  ALW ALW

 • Friendly Barça B Friendly

  CET

  Barça B Barça B

  vs

  Reus Reus

 • Friendly Barça B Friendly

  CET

  Barça B Barça B

  vs

  Gimnàstic T. Gimnàstic T.

 • Second Division B Group III Match day 1

  Time TBC

  Barça B Barça B

  vs

  At. Saguntino At. Saguntino

 • Second Division B Group III Match day 2

  Time TBC

  Hèrcules Hèrcules

  vs

  Barça B Barça B

 • Second Division B Group III Match day 3

  Time TBC

  Barça B Barça B

  vs

  Vila-real B Vila-real B

 • Second Division B Group III Match day 4

  Time TBC

  Alcoià Alcoià

  vs

  Barça B Barça B

 • Second Division B Group III Match day 5

  Time TBC

  Barça B Barça B

  vs

  Atl. Balears Atl. Balears

 • Second Division B Group III Match day 6

  Time TBC

  Mallorca B Mallorca B

  vs

  Barça B Barça B

 • Second Division B Group III Match day 7

  Time TBC

  Barça B Barça B

  vs

  Cornellà Cornellà

 • Second Division B Group III Match day 8

  Time TBC

  Gavà Gavà

  vs

  Barça B Barça B

Load more matches