• Gold LEB Match day 10

  CET

  Barça B Barça B

  vs

  Breogán Breogán

 • Gold LEB Match day 11

  CET

  Clavijo Clavijo

  vs

  Barça B Barça B

 • Gold LEB Match day 12

  CET

  Barça B Barça B

  vs

  Lan Mobel ISB Lan Mobel ISB

 • Gold LEB Match day 13

  CET

  Coruña Coruña

  vs

  Barça B Barça B

 • Gold LEB Match day 14

  Date and time to be confirmed

  Barça B Barça B

  vs

  Oviedo Oviedo

 • Gold LEB Match day 15

  CET

  Ourense Ourense

  vs

  Barça B Barça B

 • Gold LEB Match day 16

  CET

  Barça B Barça B

  vs

  VAL VAL

 • Gold LEB Match day 17

  Date and time to be confirmed

  Prat Prat

  vs

  Barça B Barça B

 • Gold LEB Match day 18

  Date and time to be confirmed

  Lleida Lleida

  vs

  Barça B Barça B

 • Gold LEB Match day 19

  Date and time to be confirmed

  Barça B Barça B

  vs

  Cáceres Cáceres

 • Gold LEB Match day 20

  Date and time to be confirmed

  Melilla Melilla

  vs

  Barça B Barça B

 • Gold LEB Match day 21

  Date and time to be confirmed

  Barça B Barça B

  vs

  Castellón Castellón

Load more matches