Antoni Freixa i Martin, member number 62,778

Antoni Abad i Pous, member number 13,304

Juan Manuel Alcaraz i Casas, member number 29,260

Ramon Artigas i Mas, member number 27,402

Joan Bertran i Aldoma, member number 44,487

Lola Bou i Camps, sòcia número 37,465

Xavier Chalé i Garcia, member number 102,182

Eduard Fossas i Sanz, member number 14,911

Sergi González i Delgado, member number 72,641

Francisco Ibáñez i Montoya, member number 33,023

Lluís Jové i Pons, member number 36,119

Marcos Jover i Vilaró, member number 40,813

Marcos Mas i Rauchwerk, member number 63,463

David Vilajoana i Eduardo, member number 35,915